Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

20 maja 2016 r. w Zielonej Górze odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej


Fotorelacja

Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Łódź 13.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Zielona Góra 20.05.2016 r.

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

  • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
  • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
  • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
  • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Program

Godzina Opis
10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
11.00-12.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
  • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz – Prezesa PTMP, lek. med. Doroty Kazimierczak – konsultant wojewódzkiej w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających,
  • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach,
  • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  • Możliwości poprawy sytuacji w województwie lubuskim.
12.30-13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek
13.00-14.45 Sesja II. Ból
13.00-13.30 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
13.30-13.55 Ból przebijający – diagnostyka i leczenie
13.55-14.20 Miejsce oksykodonu z naloksonem w strategii leczenia bólu nowotworowego
14.20-14.45 Dyskusja
14.45-15.30 Lunch
15.30 Zakończenie konferencji

                         

Konferencja odbyła się w

Ruben Hotel
Al. Konstytucji 3 Maja 1A
65-805, Zielona Góra


 

Udział w spotkaniu był bezpłatny


Formularz zgłoszenia na szkolenie