Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej


27 marca wybitni eksperci i praktycy opieki paliatywnej spotkali się na konferencji we Wrocławiu.

Czy ból można oswoić? Co możemy zrobić, by pomóc osobom cierpiącym? Jak poprawić jakość życia chorych i ich bliskich? Czy chorzy muszą oczekiwać w kolejkach na przyjęcie do hospicjum? Opieka paliatywna to zagadnienie delikatne, wrażliwe społecznie i – jak się okazuje – wzbudzające wiele kontrowersji. W naszym kraju temat ten rodzi wiele pytań. 27 marca 2015 roku, w pięknych wnętrzach wrocławskiego Hotelu im. Jana Pawła II, odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Oswoić Ból”.

Podczas piątkowego spotkania eksperci dyskutowali przede wszystkim na temat organizacji i finansowania opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim. Z danych wynika, że nakłady na ten cel na Dolnym Śląsku plasują się w okolicach średniej krajowej. Nie oznacza to jednak, żewszystko funkcjonuje poprawnie.

Podczas spotkania miała miejsce burzliwa dyskusja, której efektem było zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy opieki paliatywnej w województwie. Zaproponowano także konkretne rozwiązania. Wśród prelegentów były takie osoby, jak: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii UM w Łodzi, ekspert w dziedzinie medycyny paliatywnej; dr n. med. Anna Orońska – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz dr Maciej Sokołowski z Porozumienia Hospicjów Dolnośląskich. Organizatorów konferencji zaszczycili swoją obecnością także goście specjalni: Pani Genowefa Ulman – zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ ds. medycznych; Pani Prezes Wiesława Adamiec z Fundacji Carita – Żyć ze Szpiczakiem oraz Pani Barbara Korzeniowska – zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Sytuacja opieki paliatywnej na Dolnym Śląsku

Podczas pierwszej części konferencji eksperci przedstawili sytuację w regionie. W trakcie swojego wystąpienia, dr Anna Orońska zapoznała uczestników z najważniejszymi problemami medycyny paliatywnej w województwie dolnośląskim. Jednym z nich jest brak jest osób chętnych do odbycia specjalizacji w trybie rezydenckim. Po raz pierwszy zgłosiły się jedynie dwie osoby, natomiast w trakcie specjalizacji jest zaledwie pięciu młodych lekarzy. Sytuacja ta wynika z zaniedbań, które nie zachęcają przyszłych specjalistów do angażowania się w tę wymagającą poświęceń dziedzinę medycyny.

Województwo zmaga się także z brakiem odpowiedniej liczby łóżek oraz niedofinansowaniem oddziałów. Na Dolnym Śląsku znajduje się 28 jednostek zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które w sumie prowadzą 34 hospicja domowe. Na terenie województwa mieścisię również 13 hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej, które łącznie mają 185 łóżek. W regionie jest także 14 poradni medycyny paliatywnej oraz 2 hospicja domowe dla dzieci.

Według konsultantki wojewódzkiej, problemem są również niewystarczające kompetencje osób, które ukończyły kursy podstawowe. Ponieważ kurs taki trwa zaledwie tydzień, to niemożliwe jest zdobycie w tym czasie odpowiedniej wiedzy. Co za tym idzie, nie można liczyć na wysoki poziom świadczonych usług. Szczególnie widoczne jest to w dużych placówkach, w których dochodzi do zmiany właściciela. Dr Anna Orońska zaznaczyła, że osoby, które ukończyły tylko kurs podstawowy, nie powinny mieć prawa do zarządzania jednostkami medycyny paliatywnej.

Cechą charakterystyczną województwa dolnośląskiego jest duża liczba jednostek publicznych, z których aż 8 mieści się przy szpitalach. Zadowalający jest także poziom zaangażowania w sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami i ich rodzinami. Godne uwagi są liczne akcje charytatywne i propagujące opiekę paliatywno-hospicyjną, które odbywają się w regionie.

Finansowanie opieki paliatywnej

Po raz kolejny podczas konferencji z cyklu „Oswoić Ból” zwrócono uwagę na limitowanie świadczeń, co prowadzi do nadwykonań (placówki udzielają świadczeń ponad zakontraktowany w danym roku limit). Uczestnicy podkreślili jednak, że Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ-u stara się wypłacać zaległe środki. Problemy te przekładają się na sytuację osób wymagających opieki paliatywnej. Możliwość zapewnienia im godnych warunków jest niezwykle istotna, na co zwróciła uwagę prezes Fundacji Carita – Żyć ze Szpiczakiem, Pani Wiesława Adamiec: „Chciałabym, żebyśmy pochylili się również nad tym życiem, które odchodzi. Cierpienie nie uszlachetnia”.

Do kwestii wyceny świadczeń odniosła się takżedr n. med. Anna Orońska, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej. „Zawsze, gdy mówimy o wycenie świadczeń, jest we mnie ten sam niepokój, ponieważ zawsze słyszymy o ograniczonej ilości pieniędzy. Nakłady na opiekę hospicyjną muszą zostać zwiększone. Myślę, że opinia centrali zależna jest od informacji, które otrzymują od wojewódzkich oddziałów NFZ-u. Stąd też apel, by aktywnie lobbować na rzecz naszego województwa” – stwierdziła.

Ten temat skomentowała równieżGenowefa Ulman, zastępca dyrektora DOW NFZ ds. Medycznych. „Bardzo się cieszę, że we wszystkich pozycjach plasujemy się w okolicach średniej, a nawet trochę powyżej. Jest to wynikiem naszych starań i podejścia do samej formy opieki paliatywnej. Zadaniem nie jest przekładanie pieniędzy z jednej puli do drugiej. Plan finansowy jest ściśle określony. Staramy się bardzo dokładnie przyglądać, czy środki są racjonalnie wydawane” – podsumowała.

Ważnym głosem w dyskusji była wypowiedź dra Macieja Sokołowskiego z Porozumienia Hospicjów Dolnośląskich, który zaznaczył, że istotna jest kompleksowość usług medycznych. Opieki nad pacjentem nie można traktować jak sztafety, co oznacza odsyłanie go od jednego specjalisty do drugiego. Dr Sokołowski przedstawił także plany wyceny na rok 2016. „Znaczące okażą się dane historyczne za lata 2013 i 2014. Będziemy musieli podać wszystkie rozliczenia, by Agencja Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej była w stanie wycenić świadczenia na rok 2016. Ważne są również sytuacje, na które należy zwrócić uwagę w sposób szczególny, jak na przykład problemy przy wycenie dojazdów czy brak rozwiązań systemowych w niektórych przypadkach. Już teraz apeluję o rzetelne przygotowanie danych i dokumentów, by wycena była jak najbliższa realnym potrzebom” – podkreślił ekspert.

Hospicjum a stereotypy

Podczas spotkania dyskutowano także o potrzebie zmiany podejścia do leczenia w hospicjum. Zwrócono uwagę na fakt, iż pacjenci postrzegają pobyt w tych placówkach jako zakończenie życia i znak tego, że nie ma już nadziei. W celu ukazania problemu przedstawiono przykłady osób, które miały być objęte opieką paliatywną, jednak ze względu na istniejący stereotyp nie zdecydowały się na pobyt w hospicjum. Zmiana wizerunku placówek opieki paliatywno-hospicyjnej jest bardzo istotnym wyzwaniem. Uczestnicy podkreślali, że hospicjum to też życie, a pobyt w nim nie oznacza ostatniej drogi.


                         

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Anna Orońska

dr n. med. Anna Orońska
dr n. med. Wiesława Juraszek

dr n. med. Wiesława Juraszek
dr Maciej Sokołowski

dr Maciej Sokołowski

Program

Godzina Opis
9.30-10.00 Rozpoczęcie – wystąpienia zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Sytuacja opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim
  dr n. med. Anna Orońska
 • Opieka paliatywna i hospicyjna. Hospicjum to też życie
  dr Maciej Sokołowski
 • Debata z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Sesja II. Ból
12.00-12.25 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
12.25-13.10 Ból przebijający
 • • diagnostyka i leczenie
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP
  dr n. med. Wiesława Juraszek
13.10-13.30 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.30-14.00 Dyskusja
14.00-14.30 Lunch
14.30 Zakończenie konferencji

Szkolenie odbyło się w

Hotel im. Jana Pawła II
ul. Św. Idziego 2
Wrocław
50-328