Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

26 lutego 2016 r. w Warszwie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej


Fotorelacja

Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r.

m.in. przemawiali

Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Warszawa 26 lutego 2016 r.

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Elwira Góraj

dr n. med. Elwira Góraj

mgr Izabela Kaptacz
Jacek Gugulski

Jacek Gugulski

Program

Godzina Opis
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów:
  • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • mgr Izabela Kaptacz – konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
  • dr n. med. Elwira Góraj – Oddział Medycyny Paliatywnej, Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardiodiagnostyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski – Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW w Warszawie, Pracownia Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Jacek Gugulski – Obywatelskie Porozumienie na rzecz Medycyny Paliatywnej, Fundacja Razem Pomimo Wszystko,
  • oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających.
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
 • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Stanowisko sytuacji pacjentów w opiece paliatywnejJakie zmiany powinny być wprowadzone, aby poprawić sytuację?
11.30-12.00 Przerwa kawowa i poczęstunek
12.00-14.10 Sesja II. Ból i inne objawy
12.00-12.30 Leczenie bólu nowotworowego u pacjenta obciążonego innymi schorzeniami
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.30-12.55 Zespół znużenia nowotworowego
dr n. med. Elwira Góraj
12.55-13.20 Aktualne zalecenia leczenia zaostrzeń bólu
dr n. med. Dzierżanowski
13.20-13.45 Miejsce oksykodonu z naloksonem w strategii leczenia bólu nowotworowego
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.45-14.10 Dyskusja
14.10-15.00 Lunch
15.00 Zakończenie konferencji

Konferencja odbyła się w

Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134, Warszawa

 

Udział w spotkaniu był bezpłatny