Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

3 października 2014 r. w Szczecinie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • dr Rafał Zyśk
 • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
 • dr n. med. Mariola Lembas-Sznabel
 • dr n. med. Katarzyna Bączkowska-Żułtak

Program

Godzina Opis
9:30-9:45 Rozpoczęcie - wystąpienia zaproszonych gości
9:45-11:15 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych województw.
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych.
  dr Rafał Zyśk
 • Możliwości poprawy sytuacji w województwie – dyskusja z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości (konsultanci wojewódzcy, przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających).
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-14:00 Sesja II. Ból
11:45-12:30 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce.
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12:30-13:00 Ból neuropatyczny.
–dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13:00-13:30 Ból nowotworowy z komponentą neuropatyczną - analiza przypadków klinicznych.
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13:30-14:00 Ból przebijający.
–dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
14:00-14:30 Ból przebijający – jak właściwie rozpoznać i leczyć? W oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP - Teva.
dr n. med. Mariola Lembas-Sznabel
14:30-15:30 Lunch
15:30 Sesja III. Inne objawy
15:30-16:15 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia.
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
16:15-16:45 Wyzwania dla rehabilitacji w opiece paliatywnej.
dr n. med. Katarzyna Bączkowska-Żułtak
16:45-17:15 Dyskusja
17:15 Zakończenie konferencji

 

Szkolenie odbyło się w

Hotel Radisson Blu
plac Rodła 10
Szczecin