Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

24 października 2014 r. w Rzeszowie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

Fotorelacja

m.in. przemawiali

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • lek. med. Katarzyna Podgórska-Węglarz
 • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
 • lek. med. Daniel Popiel
 • dr n. med. Janusz Rolski
 • dr Rafał Zyśk

Program

Godzina Opis
10.30-11.00 Rozpoczęcie - wystąpienia zaproszonych gości
11.00-11.40 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych województw
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych
  dr Rafał Zyśk
 • Możliwości poprawy sytuacji w województwie podkarpackim – dyskusja z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości (konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających)
11.40-12.00 Przerwa kawowa
12.00-14.10 Sesja II. Ból
12.00-12.30 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego . Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.30-12.55 Ból neuropatyczny
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
12.55-13.15 Ból nowotworowy z komponentą neuropatyczną– analiza przypadków klinicznych
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13.15-14.00 Ból przebijający
 • Diagnostyka i leczenie
  lek. med. Katarzyna Podgórska-Węglarz
 • Rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP
  lek. med. Daniel Popiel
14.00-14.40 Lunch
14.40-15.45 Sesja III. Inne objawy
14.40-15.00 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
15.00-15.25 Przerzuty do kości – ból kostny
dr n. med. Janusz Rolski
15.25-15.45 Zastosowanie blokad nerwów obwodowych w leczeniu bólu nowotworowego
lek. med. Daniel Popiel
15.45-16.30 Dyskusja
16.30 Zakończenie części oficjalnej konferencji

Szkolenie odbyło się w

Hotel Rzeszów
Al. J. Piłsudskiego 44
Rzeszów