Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

22 maja 2015 r. w Poznaniu odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

22 maja wybitni eksperci i praktycy opieki paliatywnej spotkali się na konferencji w Poznaniu.

Czy ból można oswoić? Co możemy zrobić, by pomóc osobom cierpiącym? Jak poprawić jakość życia chorych i ich bliskich? Czy chorzy muszą oczekiwać w kolejkach na przyjęcie do hospicjum? Opieka paliatywna to zagadnienie delikatne, wrażliwe społecznie i – jak się okazuje – wzbudzające wiele kontrowersji. W naszym kraju temat ten rodzi wiele pytań. 22 maja 2015 roku, w poznańskim Hotelu Novotel Centrum, odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Oswoić Ból”.

Podczas piątkowego spotkania eksperci dyskutowali przede wszystkim na temat organizacji i finansowania opieki paliatywnej w województwie wielkopolskim. Jak wynika z przedstawionych danych nakłady na ten cel w Wielkopolsce plasują się w czołówce krajowej. Nie oznacza to jednak, że wszystko funkcjonuje poprawnie.

Podczas spotkania miała miejsce dyskusja, której efektem było zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy opieki paliatywnej w województwie. Zaproponowano także konkretne rozwiązania. Wśród prelegentów były takie osoby, jak: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii UM w Łodzi, ekspert w dziedzinie medycyny paliatywnej; prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak – współtwórca i dyrektor Hospicjum Palium w Poznaniu oraz lek. med. Ewa Bączyk – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej. Organizatorów konferencji zaszczycili swoją obecnością także goście specjalni: Pani Mirosława Gruszecka z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; Pani Longina Badke z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Pani Elżbieta Dybowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania; Pani Aleksandra Kopińska z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Przemysław Alexandrowicz – radny miasta Poznania oraz członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Sytuacja opieki paliatywnej w Wielkopolsce/p>

Podczas pierwszej części konferencji eksperci przedstawili sytuację w regionie. W trakcie swojego wystąpienia, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz zapoznała uczestników z nakładami finansowymi w województwie na tle całego kraju. Jak się okazało Wielkopolska nie wypada najgorzej. W większości wyliczeń znajduje się bowiem ponad średnią krajową, w czołówce. Mimo to, sytuacja nie wygląda dobrze, co zobrazowały poruszone podczas spotkania problemy.

Cennym głosem w dyskusji była wypowiedź prof. dr hab. n. med. Jacka Łuczaka. – W 2011 roku razem z dr n. med. Aleksandrą Ciałkowską-Rysz i innymi ekspertami spotkaliśmy się z ówczesną Minister Zdrowia, Panią Ewą Kopacz, która powiedziała, że ma świadomość zbyt niskich nakładów na opiekę paliatywną i hospicyjną. Zaproponowała powołanie komisji, mającej doradzać i przedstawić kierunek zmian. Jeździliśmy do Warszawy, dzięki czemu wszystko zostało przygotowane i przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy jednak odpowiedź od wiceministra Tomasza Neumanna, że wszystko jest w porządku. Niestety, od tamtego czasu nic się nie zmieniło – rozpoczął współtwórca Hospicjum Palium. – W lutym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawiono, że wszystko działa bez zarzutów. Miałam możliwość wystąpienia, dlatego zaprezentowałam najważniejsze problemy. Dopiero wtedy niektórzy, gdy zobaczyli własne województwo, zdali sobie sprawę z tego, że jest źle – wtórowała dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz.

Po raz kolejny podczas spotkań z cyklu Oswoić Ból zwrócono uwagę na problem kolejek, które nie omijają również Wielkopolski. Eksperci zgodni byli co do niskiej dostępności do hospicjów domowych, co powoduje ludzkie dramaty. – Robiliśmy kiedyś taką wycenę, która ukazała, że niedoszacowanie wynosi ok. 30%. Powoduje to frustrację personelu, który musi zadecydować kto z chorych powinien być objęty opieką specjalistów. Jak mamy ocenić który z pacjentów na to zasługuje, a który musi czekać? Można skrzywdzić wiele osób, z których część umiera nie otrzymując potrzebnej opieki – apelował prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak.

Nie najlepiej wygląda także sytuacja z dostępnością leków. – Nie leczymy tak, jak powinniśmy. Mam na myśli leki działające długo, skoncentrowane na bólu przebijającym. Jesteśmy skazani na to, co aktualnie znajduje się w aptece naszego szpitala – zauważyła lek. med. Ewa Bączyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej. – Problemem jest też fakt, iż oddziałami medycyny paliatywnej nie zawsze kierują specjaliści w tym zakresie. Myślę, że w województwie wielkopolskim jedynie ok. 15% specjalistów, a mamy ich w Wielkopolsce 39, nie podejmuje pracy w medycynie paliatywnej – dodała.

Sytuacja opieki paliatywnej i hospicyjnej ma swoje odzwierciedlenie w kształceniu przyszłych specjalistów. Choć w samym Poznaniu znajdują się 23 miejsca akredytacyjne, warunki do szkolenia i nauki nie są zadowalające. Innym problemem dotykającym osoby, które chcą szkolić się w dziedzinie medycyny paliatywnej jest niedostosowany program nauczania. Niestety, aktualnie nie wszystkie uczelnie w Polsce prowadzą zajęcia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, co wiąże się również z leczeniem bólu. Eksperci podkreślili jednak, że mamy do czynienia z powolnym rozwojem.

– Pogorszyła się również dydaktyka, bowiem na większości uczelni dochodzi do redukcji ilości godzin. Jest to problem i myślę, że mamy do czynienia z sytuacją postępującą. Zwiększyła się natomiast dostępność na kształceniu podstawowym specjalistycznym, ponieważ w ramach modułu podstawowego, który jest w większości dziedzin zachowawczych, jest szkolenie z zakresu medycyny paliatywnej – przedstawiła sytuację dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz. – W tym zakresie widoczne są szczególne zaniedbania. Całe szczęście jest specjalizacja z medycyny paliatywnej dla lekarzy i personelu medycznego. Rosnąca liczba specjalistów jest dobrym zjawiskiem i mimo problemów prowadzi do rozwoju – ocenił prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak.

Finansowanie opieki paliatywnej

Zbyt niskie dofinansowanie sprawia problemy ośrodkom, w których znajdują się oddziały medycyny paliatywnej. – Pragnę zauważyć, że poprzez niskie dopłaty, będąc oddziałem szpitala, dochodzi do tego, że zadłużamy swoją placówkę, przynosząc jej straty. Musimy więc zastanawiać się, jak utrzymać jakość opieki wtedy, kiedy szpital nie będzie mógł przeznaczać odpowiednich środków na utrzymanie standardów i płac – zwrócił uwagę profesor.

Do kwestii wyceny odniosła się również kierownik naukowa konferencji Oswoić Ból, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz. – Postulowaliśmy i prosiliśmy o to, by Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie zajęła się nami na samym końcu. Dobrą informacją jest to, że zacznie się liczenie naszych kosztów. Poznamy dokładne liczny, jednak jeśli jednocześnie nie zostaną przeznaczone wyższe kwoty, to zakontraktuje się mniej świadczeń, co zmniejszy ich dostępność.


                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr Rafał Zyśk

Program

wkrótce

Godzina Opis
9.30-10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w województwie wielkopolskim
  lek. med. Ewa Bączyk
 • Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych na przykładzie Wielkiej Brytanii
  dr Rafał Zyśk
 • Debata z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.55 Sesja II. Ból
12.00-12.25 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.25-12.50 Kiedy analgetyk alternatywny jest opioidem z wyboru
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
12.50-13.35 Ból przebijający
 • diagnostyka i leczenie
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP
  lek. med. Beata Stypuła-Ciuba
13.35-13.55 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.55-14.20 Dyskusja
14.20-15.00 Lunch
15.00 Zakończenie konferencji

Szkolenie odbyło się w

Hotel Novotel Centrum
Pl. W. Andersa 1
61-898 Poznań