Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

7 października 2016 r. w Opolu odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej


Relacja

Czy współczesna medycyna pomoże cierpiącym przejść bezboleśnie przez ostatni etap życia? Czy w polskich realiach można chorować i umierać w godności? 7 października odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Oswoić ból”. Tym razem zaproszeni goście debatowali nad sytuacją medycyny paliatywnej w województwie opolskim.

Opieka paliatywna w Polsce często traktowana jest po macoszemu. Brakuje pieniędzy na chorych u kresu życia. Na Opolszczyźnie nakłady na opiekę paliatywną w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 11,37 złotego, co jest nieadekwatne do potrzeb osób umierających. Środki przeznaczone na medycynę paliatywną – których jest za mało – dodatkowo są źle rozdysponowane. „Duża pula jest przeznaczona na opiekę stacjonarną i pod tym względem Opolszczyzna jest w czołówce regionów, natomiast opieka domowa jest tu na samym końcu w Polsce” – mówi dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Tymczasem opieka domowa jest najdogodniejszą dla pacjenta formą opieki, która daje ogromny komfort psychiczny i pozwala być w tych trudnych chwilach przy najbliższych.

Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r.

W województwie opolskim jest milion mieszkańców, a specjalistów świadczących opiekę paliatywną jest tylko pięciu, a powinno być piętnastu. Działa dziewięć hospicjów domowych oraz łącznie dwanaście oddziałów medycyny paliatywnej i hospicjów stacjonarnych. W niektórych powiatach chorzy nie mają dostępu do takiej opieki. W większości ośrodków i tak ta opieka jest niewystarczająca. Przykładowo w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim oraz prudnickim brak jest jakichkolwiek placówek medycyny paliatywnej.

Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r.

Jak podkreśla konsultant wojewódzka, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, ogromnym problemem regionu opolskiego jest także brak miejsc szkoleniowych. Istnieje bowiem tylko jeden podmiot leczniczy akredytowany do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w medycynie paliatywnej. Brak natomiast placówek akredytowanych do prowadzenia stażu kierunkowego. Efektem takiej sytuacji są tylko trzy miejsca specjalizacyjne dla lekarzy, co nie daje nadziei na polepszenie sytuacji kadrowej w województwa. Niestety, ze względu na kiepskie warunki finansowe, oraz wyjątkowo wymagającą pracę brakuje chętnych do rozpoczęcia nauki w tym kierunku.

Obecni na konferencji „Oswoić ból” przedstawiciele największych placówek w województwie stwierdzili, że należy wpłynąć na decydentów i dążyć do poprawy sytuacji pacjentów z województwa opolskiego. Choć żaden z przedstawicieli miejscowych urzędów nie przyjął zaproszenia do udziału w spotkaniu, wśród uczestników zrodził się pomysł zawiązania porozumienia mającego na celu reprezentowanie lekarzy, personelu medycznego, a przede wszystkim chorych, którzy nie są w stanie walczyć o swoje prawa, w kontakcie z władzami lokalnymi w celu wypracowania skutecznych rozwiązań systemowych.

Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r. Konferencja OSWOIĆ BÓL – Opole 7.10.2016 r.

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

  • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
  • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
  • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
  • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

                         

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

                         

Program

Godzina Opis
10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
11.00-12.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
  • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz – Prezesa PTMP, dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej – konsultant wojewódzkiej w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających
  • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • Możliwości poprawy sytuacji w województwie opolskim
12.30-13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek
13.00-14.30 Sesja II. Ból
13.00-13.30 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
13.30-13.55 Ból przebijający – diagnostyka i leczenie
13.55-14.30 Dyskusja
14.30 Zakończenie konferencji

                         

Miejsce konferencji

Szara Willa
ul. Oleska 11
45-052 Opole

                         
Udział w spotkaniu był bezpłatny