Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

12 lutego 2016 r. w Olsztynie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr Wiesława Pokropska.jpg

dr Wiesława Pokropska

Program

Godzina Opis
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie – powitanie zaproszonych gości
10.00-12.00 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz – Prezesa PTMP, dr Wiesławy Pokropskiej – konsultant krajowej w dziedzinie medycyny paliatywnej, lek. Katarzyny Kożurno – konsultant wojewódzkiej w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Możliwości poprawy sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim
12.00-12.30 Przerwa kawowa i poczęstunek
12.30-14.15 Sesja II. Ból
12.30-13.00
 • Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13.00-13.25
 • Ból przebijający – diagnostyka i leczenie
  dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.25-13.50
 • Miejsce oksykodonu z naloksonem w strategii leczenia bólu nowotworowego
  dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.50-14.15 Dyskusja
14.15-15.00 Lunch
15.00 Zakończenie konferencji


Konferencja odbyła się w

Hotel Wileński,
ul. Ryszarda Knosały 5
11-041,Olsztyn
tel. recepcja: 89 535 01 22
 

Udział w spotkaniu był bezpłatny