Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

22 października 2016 r. w Nowym Targu odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

Zakres konferencji / szkolenia:

  • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
  • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
  • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
  • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

                         

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
lek. med. Radosław Czosnowski

lek. med. Radosław Czosnowski
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

                         

Program

Godzina Opis
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
  • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz – Prezesa PTMP, dr n. med. Iwony Filipczak-Bryniarskiej – konsultant wojewódzkiej w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających
  • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z  uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • Możliwości poprawy sytuacji w województwie małopolskim
11.30-12.00 Przerwa kawowa i poczęstunek
12.00-13.30 Sesja II. Ból
12.00-12.30 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
12.30-12.55 Ból przebijający – diagnostyka i leczenie
12.55-13.30 Dyskusja
13.30 Zakończenie konferencji

                         

 

Udział w spotkaniu był bezpłatny

                         

 

Miejsce konferencji

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ                         

 

Brzegi dobrej Rzeki

Podczas konferencji będzie możliwość zakupienia książki dra Tomasza Dzierżanowskiego, pt. „Brzegi dobrej Rzeki”. – Różne historie, rożne postacie, różne umieranie – ważne, by być blisko odchodzącego człowieka. Być, trzymając go za rękę. Książka porusza smutny i trudny temat, ale historie czyta się znakomicie. To zasługa Doktora Dzierżanowskiego – jego literackiego talentu oraz postawy wobec bliźniego – recenzuje „Brzegi dobrej Rzeki” Henryk Szrubarz, dziennikarz radiowej Jedynki.


Tomasz Dzierżanowski

O autorze:
Tomasz Dzierżanowski – lekarz, ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1992, doktor nauk medycznych, związany z medycyną paliatywną i opieką hospicyjną, współtwórca i sekretarz czasopisma "Medycyna Paliatywna" oraz propagator medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine), pracownik naukowo-dydaktyczny Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych, radiowych i telewizyjnych.


Koszt publikacji to 35zł. Dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na budowę Oddziału Medycyny Paliatywnej przy CSK WAM z Warszawie.