Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

27 lutego 2015 r. w Lublinie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej


Fotorelacja

Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie Konferencja Oswoić ból w Lublinie

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr Rafał Zyśk

dr Mariusz Sałamacha

lek. med. Rafał Młynarski

Program

Godzina Opis
9.30-10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w województwie lubelskim
  dr Mariusz Sałamacha
 • Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych na przykładzie Wielkiej Brytanii
  dr Rafał Zyśk
 • Debata z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.10 Sesja II. Ból
12.00-12.25 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.25-13.10 Ból przebijający
 • diagnostyka i leczenie
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP
  lek. med. Rafał Młynarski
13.10-13.55 Lunch
13.55-14.35 Sesja III. Inne objawy
14.30-14.50 Przerzuty do kości – ból kostny
13.55-14.15 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
14.15-14.35 Kiedy analgetyk alternatywny jest opioidem z wyboru – w trakcie ustaleń
14.35-15.00 Dyskusja
15.00 Zakończenie konferencji

Szkolenie odbyło się w

Hotel Forum
ul. Obywatelska 8
Lublin
20-092