Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

26 czewieca 2015 r. w Krakowie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

26 czerwca debatowano na temat opieki paliatywnej w Małopolsce

Opieka paliatywna to zagadnienie delikatne, wrażliwe i niezwykle istotne z punktu widzenia społeczeństwa. W naszym kraju temat ten rodzi wiele pytań. 26 czerwca 2015 roku, w Krakowie, odbyła się dziewiąta już konferencja w ramach cyklu „Oswoić Ból” – programu edukacyjnego, mającego na celu promowanie idei opieki paliatywnej w Polsce.

Podczas piątkowego spotkania eksperci dyskutowali przede wszystkim na temat organizacji i finansowania opieki paliatywnej w województwie małopolskim. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii UM w Łodzi, ekspert w dziedzinie medycyny paliatywnej; dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej; dr n. med. Tomasz Dzierżanowski z Pracowni Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi, sekretarz czasopisma Medycyna Paliatywna. Organizatorów konferencji zaszczycili swoją obecnością także goście specjalni: pani Maria Piętak-Frączek z Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu miasta Krakowa; pani Aneta Kaczmarek z Wydziału Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego; pani Monika Jezierska-Kazberuk z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pani Jolanta Stokłosa – Prezes Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Sytuacja opieki paliatywnej w Małopolsce

Podczas pierwszej części konferencji eksperci omówili sytuację w Małopolsce na tle całego kraju.
„Jeżdżąc po Polsce obserwuję, że opieka paliatywna postrzegana jest przez osoby decyzyjne bardzo różnie. Czasem przeraża mnie lekceważące podejście, dlatego też musimy szerzyć wiedzę, czym w ogóle jest medycyna paliatywna. Nasi pacjenci spotykają się ze stygmatyzacją” – rozpoczęła dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz.

Z danych przedstawionych przez kierownika naukowego cyklu „Oswoić Ból” wynika, że nakłady na opiekę stacjonarną w regionie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, plasują się nieznacznie powyżej średniej krajowej, która wynosi 8,98 złotego. Problemem jest jednak nieodpowiedni sposób dystrybucji funduszy. W porównaniu z pozostałymi województwami, Małopolska notuje prawie dwukrotnie większe wydatki na hospicja domowe dla dzieci, wynoszące 1,4 złotego na mieszkańca. Patrząc natomiast na nakłady na hospicja stacjonarne oraz poradnie medycyny paliatywnej, województwo małopolskie pozostaje w grupie regionów, w których wydawane kwoty są najniższe – wynoszą odpowiednio: 1,2 złotego i zaledwie 4 grosze na mieszkańca.

Szczegóły dotyczące finansowania i organizacji medycyny paliatywnej w Małopolsce przedstawiła dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, która zwróciła uwagę na największe problemy. „Kolejki sięgają 30 dni. Trudnością, z którą wszyscy się zmagają, jest także przekraczanie limitów narzuconych kontraktem z NFZ. Mamy w naszym województwie również tak zwane „białe plamy” – powiat krakowski i proszowicki, w których nie ma żadnych placówek” – stwierdziła.

Temat rozwinęła Monika Jezierska-Kazberuk, zastępca dyrektora ds. medycznych Małopolskiego Oddziału NFZ. „Województwo małopolskie jest regionem stosunkowo młodym, dlatego też po zastosowaniu stworzonego algorytmu dostajemy nieco mniej środków. W ostatnich latach sytuacja poprawiła się, nakłady rosną, natomiast w dalszym ciągu jesteśmy czwartym województwem od końca, jeśli chodzi o przeznaczone pieniądze. Środki, którymi dysponujemy, pochodzą od osób ubezpieczonych. Pozostają więc osoby, które nie są ubezpieczone, a w naszym województwie jest to około 7% mieszkańców” – wyjaśniła.

Finansowanie opieki paliatywnej

„Kwoty przeznaczane na opiekę paliatywną rosną, jednak w dalszym ciągu stanowią poniżej 1% wszystkich kontraktowanych świadczeń. Cały czas zmagamy się z dylematem: czy zadłużać placówkę, czy pomóc pacjentowi. Musimy pamiętać o konieczności zagwarantowania osobom chorym określonych standardów leczenia. Istotne jest również uzupełnienie bazy lokalowej, modernizacje i remonty placówek oraz zakup i utrzymanie sprzętu, a także doskonalenie kadr medycznych” – wyjaśniła dr Filipczak-Bryniarska.

Pozytywnym sygnałem jest fakt, iż w zeszłym roku, w placówkach stacjonarnych, Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za wszystkie nadwykonania, natomiast w hospicjach domowych i dziecięcych wypłacone kwoty sięgały około 50% wartości świadczeń. Dr Filipczak-Bryniarska zaapelowała więc o przyjmowanie pacjentów w stanie nagłym, a także o podwyższenie dziennych stawek, co przyczyniłoby się do zmniejszenia problemu z utrzymaniem oddziałów. „Musimy mieć świadomość, że ze względu na dokonujące się zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa, jak również z uwagi na większą powszechność chorób epidemiologicznych, liczba osób chorych oraz umierających z powodu nowotworów będzie rosnąć. Dlatego też coraz więcej osób będzie podlegać również opiece paliatywnej. Aby poprawić sytuację finansową w tym obszarze medycyny, trzeba uświadomić decydentom rosnący problem” – powiedziała dr Filipczak-Bryniarska.

Poruszono również kwestię wyceny świadczeń, którą aktualnie zajmuje się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. „Jeśli Agencja wykona swoje zadanie, to i tak potrzebny będzie czas na wdrożenie i wykonanie obliczeń oraz dopracowanie systemu komputerowego, co zajmie przynajmniej czas do końca roku” – powiedziała Monika Jezierska-Kazberuk.

„Nie jest jeszcze znany sposób rozdysponowania środków. Obawiamy się jednak, że jeśli wzrośnie wycena, to przy takich samych funduszach zmniejszona zostanie ilość zakontraktowanych świadczeń. Według mnie problemem jest również nieodpowiednia kadra. Należy wprowadzić mechanizmy, które przy finansowaniu biorą pod uwagę kwalifikacje personelu” – stwierdziła dr Ciałkowska-Rysz.

Podsumowanie

Opieka paliatywna to specyficzna dziedzina medycyny, wymagająca ponadprzeciętnego poziomu empatii. Często do hospicjów trafiają chorzy, którzy nie są ubezpieczeni w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzi to do zadłużenia placówek, jednak zapewnia pacjentom godne warunki i ulgę w bólu. Niestety, długie kolejki do hospicjów prowadzą do ludzkich dramatów. Wielu chorym nie udaje się bowiem doczekać dnia przyjęcia do placówki i zmuszeni są przeżyć ostatnie miesiące swojego życia w cierpieniu. Inicjatywa „Oswoić ból” ma na celu propagowanie świadomości, jak istotna jest opieka paliatywna oraz wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie tej dziedziny medycyny w Polsce.


                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Program

Godzina Opis
10.30-11.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
11.00-12.15 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Sytuacja opieki paliatywnej w województwie małopolskim
  dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 • Debata z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości
12.15-12.35 Przerwa kawowa
12.35-14.45 Sesja II. Ból
12.35-13.00 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13.00-13.25 Kiedy analgetyk alternatywny jest opioidem z wyboru
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.25-13.55 Ból przebijający w praktyce lekarza
lek. med. Katarzyna Strzępek
13.55-14.20 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
14.20-14.45 Dyskusja
14.45-15.30 Lunch
15.30 Zakończenie konferencji

Szkolenie odbyło się w

Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22A
Kraków
31-535