Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

18 marca 2016 r. w Gliwicach odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej
                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

mgr Izabela Kaptacz

lek. med. Olaf Lubas

Program

Godzina Opis
10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Rozpoczęcie – powitanie zaproszonych gości
11.00-12.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz – Prezesa PTMP, dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej – konsultant wojewódzkiej w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach – dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Możliwości poprawy sytuacji w województwie śląskim
12.30-13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek
13.00-14.45 Sesja II. Ból
13.00-13.30
 • Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13.30-13.55
 • Ból przebijający – diagnostyka i leczenie
  lek. med. Olaf Lubas
13.55-14.20
 • Miejsce oksykodonu z naloksonem w strategii leczenia bólu nowotworowego
  dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
14.20-14.45 Dyskusja
14.45-15.30 Lunch
15.30 Zakończenie konferencji

Konferencja odbyła się w:

Hotel Silvia Gold
ul. Studzienna 8
44-100 Gliwice

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny