Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

4 grudnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

Zakres konferencji / szkolenia:

  • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
  • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
  • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
  • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr Wiesława Pokropska.jpg

dr Wiesława Pokropska

Program

Godzina Opis
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie – wystąpienia zaproszonych gości
10.00-12.00 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
  • Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej Rysz – Prezesa PTMP, dr Wiesławy Pokropskiej – konsultant krajowej w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz zaproszonych gości: przedstawicieli NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających
  • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
    dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
  • Stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące wyceny świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • Możliwości poprawy sytuacji w województwie pomorskim
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.55 Sesja II. Ból
12.35-13.00 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.55-13.15 Ból przebijający – aktualne możliwości lecznicze
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.15-13.30 Praktyczne wskazówki leczenia bólu przebijającego w oparciu o analizę przypadku
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13.30-14.00 Miejsce oksykodonu z naloksonem w strategii leczenia bólu nowotworowego
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
14.00-14.30 Dyskusja
14.30 Zakończenie konferencji


Program może ulec niewielkim zmianom

 

Konferencja odbyła się w

Hotel Novotel Centrum
ul. Pszenna 1
Gdańsk
80-749


Udział w spotkaniu był bezpłatny