Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

29 maja 2015 r. w Bydgoszczy odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr Rafał Zyśk

Program

Godzina Opis
9.30-10.00 Rozpoczęcie konferencji – powitanie zaproszonych gości
10.00-11.50 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych
  dr Rafał Zyśk
 • Koszty w stacjonarnej opiece paliatywnej na podstawie badania liczenia kosztów grupy roboczej Zespołu ds. opieki paliatywnej Ministerstwa Zdrowia
  dr n. med. Andrzej Stachowiak
 • Debata z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości
11.50-12.10 Przerwa kawowa
12.10-13.35 Sesja II. Ból
12.10-12.35 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.35-13.05 Ból przebijający. Rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP
13.05-13.35 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.35-13.50 Dyskusja
13.50-14.30 Lunch
14.30 Zakończenie konferencji

Szkolenie odbyło się w

Centrum Konferencyjne PARiS
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz