Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

6 grudnia 2014 r. w Białymstoku odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej

Relacja – Białystok

Za nami już trzecie, regionalne szkolenie z cyklu ""Oswoić Ból, które tym razem odbyło się w Białymstoku pod patronatem Wojewody Podlaskiego. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz zacne grono lekarzy onkologów, lekarzy rodzinnych, i przede wszystkim specjalistów medycyny paliatywnej z całego województwa, m.in. z Suwałk, Łomży i Augustowa. Gospodarzem spotkania był Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, dr n. med. Piotr Jakubów, który podczas swojego wystąpienia przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z sytuacją w opiece paliatywnej.

Ponad 120 uczestników aktywnie dyskutowało o stanie opieki paliatywnej w regionie, dzieląc się spostrzeżeniami i bolączkami związanymi z organizacją codziennej pracy. Podkreślano, iż zgodnie z obecną wyceną świadczeń trudno jest pokryć koszty dojazdu związane z wizytami domowymi do pacjentów, szczególnie w odległych zakątkach województwa. Jednym z głównych problemów jest rosnące zapotrzebowanie na usługi świadczone w hospicjach i w ramach opieki domowej, przy jednoczesnych kłopotach z wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim. Jak wiadomo, największy odsetek pielęgniarek udał się na emigrację zarobkową właśnie z województwa podlaskiego.Zgodnie z danymi przedstawionymi przez dyrektora Hospicjum Stacjonarnego w Białymstoku, pana dra Tadeusza Borowskiego, co roku do hospicjum zgłasza się coraz więcej osób. W porównaniu z rokiem 2012, liczba chorych zwiększyła się o 150 osób. Jednakże placówka będąca Towarzystwem Przyjaciół Chorych nie odmawia pomocy potrzebującym.

Konferencja ta pokazała, że to właśnie spotkania regionalne pozwalają bardziej zbliżyć się do codziennych problemów pacjentów oraz zintegrować środowisko lekarzy oraz opiekunów na szczeblu lokalnym.


 

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

  • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
  • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
  • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
  • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Piotr Jakubów

dr n. med. Piotr Jakubów
dr Rafał Zyśk

dr Rafał Zyśk

Program

Godzina Opis
9.30-10.00 Rozpoczęcie - wystąpienia zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
  • Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych województw – dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
  • Sytuacja opieki paliatywnej w województwie podlaskim – dr n. med. Piotr Jakubów
  • Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych - dr Rafał Zyśk
  • Możliwości poprawy sytuacji w województwie – dyskusja z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości (konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających, parlamentarzyści)
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.45 Sesja II. Ból
12.00-12.25 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.25-13.05 Ból neuropatyczny
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
13.05-13.15 Ból nowotworowy z komponentą neuropatyczną – analiza przypadków klinicznych
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
13.15-13.45 Ból przebijający
  • Diagnostyka i leczenie dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
  • rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP dr n. med. Piotr Jakubów
13.45-14.30 Lunch
14.30-15.15 Sesja III. Inne objawy
14.30-14.50 Przerzuty do kości – ból kości
dr hab. n. med. Ewa Sierko
14.50-15.10 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
15.10-16.00 Dyskusja
16.00 Zakończenie konferencji

Szkolenie odbyło się w

Best Western Hotel Cristal

ul. Lipowa 3
Białystok
15-424