Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

O inicjatywie

Inicjatywa „Oswoić ból” ma na celu promowanie wiedzy i dobrych praktyk w obszarze medycyny paliatywnej, w szczególności leczenia bólu. Zagadnienia związane z medycyną paliatywną są wciąż mało znane wśród pracowników opieki medycznej. Ta akcja jest istotnym krokiem do zmiany tego stanu. We współpracy z lokalnymi jednostkami opieki paliatywnej prowadzimy szkolenia dla lekarzy medycyny paliatywnej, lekarzy onkologów, lekarzy POZ, czy innych specjalistów stykających się na co dzień z pacjentami wymagającymi leczenia objawowego. Na spotkania zapraszamy także przedstawicieli władz samorządowych, NFZ, dyrektorów szpitali oraz osoby odpowiedzialne za finansowanie świadczeń oraz za politykę zdrowotną regionu. Szkolenia są okazją do dyskusji pomiędzy uczestnikami oraz wypracowywania rozwiązań organizacyjnych mających na celu wsparcie codziennej pracy lekarzy i pielęgniarek w zakresie leczenia objawowego, a także podstawą do rozwoju tej gałęzi medycyny w poszczególnych województwach.

Główne cele:

  • Promowanie idei i zasad opieki paliatywnej wśród pracowników ochrony zdrowia oraz mieszkańców poszczególnych województw
  • Zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz pacjentom i ich rodzinom niezbędnej wiedzy w zakresie leczenia objawowego
  • Identyfikacja problemów oraz barier w obszarze opieki paliatywnej w województwach
  • Likwidacja różnic w poziomie opieki paliatywnej, istniejących pomiędzy poszczególnymi województwami

Poprawa jakości leczenia bólu u pacjentów chorych na nowotwory i inne przewlekłe, postępujące choroby

Patronat nad akcją objęli wybitni eksperci, m.in.:

  • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz z Pracowni Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Redaktor czasopisma Medycyna Paliatywna
  • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski z Pracowni Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarz czasopisma Medycyna Paliatywna